Bibliografia

1. Dziennikarstwo, Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl, Grupa Wydawnicza Polskapresse, Warszawa 2007
2. Keeping the Wolves at Bay, Jonathan Bernstein, Bernstein Crisis Management, Inc., Monrovia 2007
3. Komunikacja niewerbalna, Oldrich Tegze, tłum. Dorota Kwiatkowska, Kamila Szymańska, Roman Tarajło, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2006
4. Leksykon Public Relations, praca zbiorowa, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2007
5. Media Training 101: A Guide to Meeting the Press, Sally Stewart, John Wiley & Sons Inc, New York 2003
6. Mowa Ciała, Allan i Barbara Pease, tłum. Joanna Grabiak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015 (wyd. XVII)
7. Sztuka Public Relations. Z doświadczeń polskich praktyków, praca zbiorowa, Związek Firm Public Relations, Warszawa 2011 (wyd. II poszerzone)
8. The Media Training Bible: 101 Things You Absolutely, Positively Need To Know Before Your Next Interview, Brad Philips, SpeakGood Press, Washington 2013
9. Vademecum dziennikarstwa BBC, red. merytoryczna K. Jakubowicz, tłum. J. Pogorzelska, Fundacja Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1989
10. When the Headline Is You: An Insider’s Guide to Handling the Media, Jeff Ansell, Jossey Bass, San Francisco 2010