Dla kogo jest ta książka

Kadra menedżerska

FIrm prywatnych i instytucji państwowych

Specjaliści public relations

Kształtujący politykę informacyjną firm i instytucji

Rzecznicy prasowi

Reprezentujący firmy i instytucje w kontaktach z mediami

Pracownicy biur prasowych

Odpowiedzialni za tworzenie materiałów przekazywanych do mediów

Politycy

Pracujący nad stworzeniem dobrych relacji z dziennikarzami

Studenci komunikacji
marketingowej

Pasjonaci wiążący swoją przyszłość z działalnością public relations

Wszystkie osoby
z pomysłem lub ideą,

które chciałyby tym zainteresować media i świat